שיטת מישרים

שיטת מישרים פותחה על בסיס ניסיון בניהול מחלוקות ופתרונן בבתי המשפט, בתי דין ובוררויות מכל צידי המתרס.

על שלושה  "עמודי תווך" נשענת שיטת מישרים: 

חדשנות וגמישות פרוצדורלית

בהתאם לחוק הבוררות, הבורר כפוף לדין המהותי אולם לא כפוף לסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט.

פיתחנו במכון כלים פרוצדורליים אפקטיביים, גמישים וחדשניים המסייעים לקבלת הכרעה צודקת ומהירה.

הכרעה לא צודקת (בשל מגבלות פרוצדורה, למשל)  הינה עיוות דין אך כך גם במידה רבה הכרעה שאינה מהירה.

התמחות

בעולם המודרני,  אין די בהשכלה משפטית כדי להכריע במחלוקות מורכבות ללא ניסיון מקצועי או מעשי והכרת הניואנסים בתחום הנידון כחלק אורגני מתהליך ההחלטה.

השיטה הייחודית של מישרים משלבת את המומחיות הנדרשת לכל הליך והליך כבר מהיום הראשון לניהול ההליך תוך חסכון בכפילויות, בירוקרטיות מיותרות ובעיקר, מסירת ההכרעה הבלעדית לאדם שאינו בקי לפני ולפנים בנושא הנידון לפניו.

בוררות בגישה עסקית

הליך הבוררות מבוסס על שקיפות ושיתוף, ככל שניתן כדי לקיים הליך בוררות ולהכריע במחלוקת מבלי לפגוע במרקם היחסים העסקיים בין הצדדים. 

כחלק מובנה מהגישה העסקית בכל שלב של ההליך נעשה נסיון לסיים את הסכסוך במתווה המקובל על כל הצדדים בהסכמה לאחר מיפוי האינטרסים ההדדיים של הצדדים.

הבוררות על פי שיטת מישרים

עקרונות המודל

הבורר

הפונקציה החשובה ביותר בהליך ההכרעתי הינו הבורר הנוטל על כתפיו את המשימה -שהיא שליחות- להכריע במחלוקת בין הצדדים. איש המשפט, כמו המשפט עצמו, הינו האמצעי האנושי להשגת המטרה של עשיית צדק ובשום אופן אינו המטרה עצמה. הבוררים הנבחרים על ידי המכון עוברים הליך מובנה של בחינה מקצועית הכוללת, בנוסף לכישורים המקצועיים בחינה של האישיות, יושרה, ואינטליגנציות ערכיות. המכון רואה חשיבות בבחירת בוררים החדורים במוטיבציה לעשיית צדק הרואים במלאכת השיפוט, בראש ובראשונה, שליחות ציבורית.

המומחיות

בחירת הגוף המכריע הינה החלטה גמישה, תלויית מקרה והקשר. השיקול בבחירת הבורר הינו אחד ויחיד: מיהו הגורם האידיאלי המתאים ביותר להכרעה מהירה והוגנת במחלוקת הספציפית. בעידן הנוכחי שבו כמות המידע היא אינסופית, קיימת חשיבות למומחיות ולהתמחות. מכון מישרים ממנה את הגוף המכריע על פי המקרה המובא לפניו ובהתאם למומחיות הנדרשת, מתוך מטרת העל לקיים הליך מהיר ויעיל, ללא כפילויות וללא צורך לבזבז זמן או משאבים בהמשך ההליך. בעידן המודרני, רבים המקרים בהם המומחיות של המשפטן אין די בה להכריע במחלוקת ונדרש, מראש, ללוות את ההליך ההכרעתי במומחה שיהיה חלק מצוות ההכרעה. במקרים מיוחדים הגוף המכריע הינו קבוצת אנשים (מותב).

גמישות פרוצדורלית

הבורר מחוייב להכריע על פי הדין המהותי, אולם, בכל הקשור לניהול ההליך, מכון מישרים פיתח ואימץ כללי פרוצדורה גמישים אך מובנים המותאמים להליך הבוררות המודרני ולתכליות שהוא נועד לשרת. סדר הדין הנהוג בבית המשפט, כשמו כן הוא, הינו הליך נוקשה אשר נקבע על פי שיקולים מערכתיים. מתדיין המגיע למכון מישרים לא יפגוש את "אותה הגברת בשינוי אדרת", אלא ייהנה מ"חוויה" של הליך יעיל, מהיר והוגן שבו המהות קודמת לפרוצדורה.

ערעור

המגמה ששלטה בכיפה במשך שנים מנעה ממתדיינים לערער על החלטת בורר, גם אם טעה בדין, דבר הגורם עד היום לחששות מהשתתפות בהליך בוררות שבו פסק הבורר הינו סופי באופן שקשה עד בלתי אפשרי לתקן טעות או שגגה. הליכי הבוררות במכון מישרים כפופים, אלא אם הצדדים הסכימו אחרת, להליך ערעורי בפני בורר או מותב בוררים, על פי חוק. המכון רואה חשיבות בהפעלת מנגנוני בקרה ופיקוח על ההכרעה השיפוטית, והוא מאפשר הליך יעיל של ערעור על כל ההחלטות המתקבלות, בפני הרכב או בורר בכיר שנקבע לפי כל מקרה ומקרה. המכון רואה חשיבות בקיומו של הליך ערעורי על מנת לצמצם עד למינימום חשש להכרעות שגויות או עיוות דין.

דיסקרטיות

בניגוד להליכים המתנהלים בבתי המשפט, שחלה עליהם פומביות הדיון, הצדדים להליכי הבוררות מחוייבים לדיסקרטיות מליאה במטרה לאפשר דיון יעיל וענייני ללא חשש של פרסום עצם קיום הדיון או תוכנו.

תוקף ההכרעה

המכון פועל על פי דיני הבוררות והוא דואג שכל הכרעה תתקבל על פי הדין באופן שיהיה לה תוקף משפטי מחייב בבית המשפט ובהוצאה לפועל. המכון מכשיר את הבוררים לפעול על פי דין על מנת לתקף כל החלטה המתקבלת במסגרת המכון כהחלטה מחייבת בעלת תוקף שיפוטי. פסק הבוררות מחוייב להיות מנומק. דיוני הבוררות מוקלטים ומתומללים.

טכנולוגיה

מכון מישרים מאפשר דרכים רבות לקיום הליכי בוררות בדרך יעילה ומהירה, לרבות בוררות באמצעות וועידה חזותית, התכתבות באמצעות דואר אלקטרוני וכל אמצעי טכנולוגי התורם ליעילות ההליך.

פיקוח ובקרה

מכון מישרים מאמץ כללי אתיקה, תקינה ובקרה מחמירים ביותר על מנת לוודא שההכרעות מתקבלות בהתאם לתכליות המכון, ביעילות, במהירות, בהגינות וללא משוא פנים.

לתיאום פגישת יעוץ צרו קשר